Alta entitat

Alta entitat

Registre Municipal d’Entitats

El Registre Municipal d’Entitats és un cens creat per l’Ajuntament per conèixer el número d’entitats existents en el municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, per tal de fer possible una política municipal de foment de l’associacionisme correcta.

Inscripció

Per donar d’alta una entitat en el Registre Municipal d’Entitats, només cal omplir la instància, adjuntar la documentació següent i presentar-la a l’Ajuntament:
– Estatuts de l’associació.
– Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions.
– Domicili social.
– Pressupost d’ingressos i despeses de l’any en curs.
– Programa d’activitats ordinàries de l’any en curs.
– Certificació del número de socis.
– Nombre de perones que ocupen els càrrecs directius.

No s'ha trobat res

Disculpes, però no s'han trobat resultats. Potser cercar us ajudarà a trobar una entrada relacionada.